Jaar van de bodem 2015

jaar van de bodem 2015Het wordt steeds duidelijker dat een gezonde bodem cruciaal is voor een gezonde, duurzame voedselproductie. Een bodem met voldoende humus en een rijk bodemleven zorgt voor beschikbaarheid van voedingsstoffen (voor planten, dieren en daarmee voor mensen) en een natuurlijke weerstand tegen ziekten en plagen.

Zo’n bodem houdt water en nutriënten vast, terwijl een teveel aan water weg kan.

In de huidige industriële landbouw wordt onverantwoordelijk met de bodem omgegaan. Het gebruik van kunstmest en drijfmest verlaagt het organisch stofgehalte (dit is essentieel is voor de doorwortelbaarheid, waterdoorlatendheid en het vasthouden van voedingsstoffen).
Het gebruik van pesticiden doodt niet alleen ongewenste planten en dieren maar ook het nuttige bodemleven heeft er onder te lijden.

Bodems met een gebrek aan humus en structuur kunnen extreme weersomstandigheden in een veranderend klimaat niet meer opvangen en zorgen voor een misoogst. Het uitputten van de bodem leidt tot erosie waardoor jaarlijks 10 miljoen hectare productieve grond verloren gaat.

Meer informatie op:  www.gevoelvoorhumus.nl en http://www.down2earth.nu